Contact

 

Leonardo Valiante – klavecinist – pianist
Docent – musicus – begeleider koren

actief in kamermuziek en barokopera

tel.: 06-21564801                                                                                               Kaarten bestellen voor concerten: concertovaliante@ziggo.nl  of 06-23867050

DSCF4247

vragen over geplaatste reserveringen
coördinator
tel.: 06-23867050
e-mail: concertovaliante@ziggo.nl

Foto30

Organisatie en bestuursleden

Stichting ConcertoValiante Barok is opgericht op 26 september 2018, zij staat ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 72689730 / RSIN: 859199162.  https://anbi.nl/

Voorzitter: Leonardo Gabriel Valiante, klavecinist, wonende te: Den Haag

Secretaris: Petronella Gerarda Maria Straatjes – van den Bosch, wonende te: Den Haag

Penningmeester: Robert Peter Straatjes, wonende te Den Haag

Algemeen bestuurslid: James Hewitt, violist, wonende te Voorburg

Met de stichting kan contact worden gelegd via de secretaris mevr. Nelly Straatjes, Hoogkarspelstraat 137, 2547LL ’s-Gravenhage. Het e-mailadres is concertovaliante@ziggo.nl. Telefonische bereikbaarheid onder telefoonnummer 06 23867050.

Financiën

De stichting probeert te werken met minimale kosten. Het honorarium voor de musici is afhankelijk van de financiële armslag die er is. Door de steun van vrijwilligers worden kosten ook laag gehouden.

Inkomsten worden gegenereerd door middel van entreegelden, donaties en subsidies. Ook zal wordt getracht sponsors warm te maken voor de prachtige doelstelling van de stichting.

Beloning 

Bestuurders of leden van de Stichting ontvangen alleen een vergoeding voor gemaakte onkosten. Gemaakte onkosten zijn kosten die bestuursleden redelijkerwijs hebben door hun functie bij de Stichting.

Financiële steun:
Onze stichting is in afwachting van de formele goedkeuring door de rijksoverheid van de zogenaamde ANBI-status. Deze afkorting staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling. Voor Stichting ConcertoValiante Barok gaat het om de aanmerking als een culturele ANBI. (Zie voor meer informatie de website van de belastingdienst:  https://anbi.nl/ ).  
Dit betekent dat financiële donaties voor de gever fiscaal voordeel biedt in verband met giftenaftrek.

Tot slot

Oprichters, bestuursleden, musici, vrijwilligers, alle betrokkenen bij de Stichting ConcertoValiante Barok, willen bereiken dat met hun passie en inzet elk concert een muzikale belevenis zal zijn. Zij hopen dat met hun ontdekkingstocht op het gebied van de barokmuziek iets nieuws wordt geboren.

https://anbi.nl/