ANBI

 ANBI

Stichting ConcertoValiante Barok is statutair gevestigd in Den Haag, Fiscaal nummer: 8591.99.162,  KvK nummer: 72689730

Contactgegevens:

Weigeliaplein 91, 2563 PK, Den Haag

Telefoon: 06-21564801 / 06-23867050

E-mail: concertovaliante@ziggo.nl

 

ConcertoValiante Barok is een organisatie die in 2018 is ontstaan uit ConcertoValiante, een barokensemble, opgericht in 2010 uit de passie van klavecinist Leonardo Valiante, geboren in Montevideo, Uruguay, en welke zich richt op barokmuziek in de breedste vorm.

Den Haag heeft als culturele stad het Haags Koninklijk Conservatorium. ConcertoValiante probeert Den Haag ook op de kaart te zetten als Barokstad.

Concerten zijn toegankelijk voor een breed publiek, van jong tot oud.Ons ensemble richt zich op bekende en onbekende barokmeesters en hun bekende en onbekende werken. Er wordt research gedaan naar prachtige, nog onbekende werken die door een enthousiast publiek wordt omarmd.

ConcertoValiante werkt met studenten en afgestudeerden van het Koninklijk Conservatorium te Den Haag. De instrumenten, waarop de musici spelen, zijn afkomstig uit de barok-periode of zijn een kopie daarvan. De solisten en musici komen van over de hele wereld naar Nederland om hun artistieke talenten en kwaliteiten te vergroten door de studies op conservatoria alhier.

Eigenzinnige en gedreven studenten – daar houden wij van. Ons curriculum stimuleert een zelfstandige, autonome houding. Wij willen dat de studenten er zélf achter komen waar hun grootste talenten liggen. Als je voor jezelf besluit welke kant je op wilt na de studie wordt je rol in de samenleving duidelijk. Natuurlijk ondersteunt ConcertoValiante Barok hen daar op verschillende manieren in.

Bestuur ConcertoValiante Barok

Nelly Straatjes, voorzitter en secretaris

Rob Veltman, bestuurslid en medeondertekenaar

Yuichi Sakai Lelieveld, bestuurslid

De bestuursleden van ConcertoValiante Barok verrichten hun taken onbezoldigd.

 

Beleidsplan en jaarverslagen

2024-02-19 Beleidsplan Stichting ConcertoValiante Barok

Beleidsplan: http://concertovaliante.com/wp-content/uploads/2021/05/20181011-Beleidsplan-van-St.-ConcertoValiante-Barok.pdf

 

2019-04-26 verslag vergadering 23-04-2019         2020-01-16 verslag vergadering 30-08-2019

2020-01-19 verslag vergadering 17-01-2020          2020-04-30 verslag vergadering 23-04-2020

2021-01-19 verslag vergadering 2021-01-19           2021-06-11 verslag vergadering 2021-06-10

2022-03-23 verslag vergadering 2022-03-22        2022-09-09 verslag vergadering 2022-09-06

2023-03-08 verslag vergadering                              2023-09-12 verslag vergadering

 

 

Activa en Passiva

Boekjaar 2023: 2023-12-31 Balans 2023 ANBI

Boekjaar 2022: 2022 Balans, Bank, Spaarrek. V&W-rek 1

Boekjaar 2021: 2021 Balans, Bank, Spaarrek. V&W-rek

Boekjaar 2020: 2020 Balans, Bank, Spaarrek. V&W-rek

Boekjaar 2019:  2019 Balans, Bank, Spaarrek. V&W-rek

Boekjaar 2018:  http://concertovaliante.com/wp-content/uploads/2021/05/Activa-en-Passiva-2018.pdf